Pomník generálmajorovi Rudolfu Pernickému

Děkujeme všem za poskytnutí daru na přípravu pomníku generálmajorovi Rudolfu Pernickému, našemu bývalému spoluobčanovi, který bojoval za 2. světové války proti nacistům a po únoru 1948 byl protiprávně tehdejší komunistickou mocí 11,5 roků vězněn.

Seznam dárců na přípravu pomníku generálmajorovi Rudolfu Pernickému
Datum Dárce Výše daru
15.4. 2010 Jiří Karel 100.000
27.6. 2013 Městská část Praha-Suchdol 200.000
11.9. 2013 Zdeněk Kalvach ml. 1.000
15.9. 2013 Ludmila a Zuzana Bělčická  150
18.9. 2013 Stanislav Husa  1.000
24.9. 2013 Lukáš Musil  200
24.9. 2013 Jakub Černý 2.000
24.9. 2013 Petr Knapp 25.000
 2.10. 2013 Pavel Beneš 1.000
 3.10. 2013 Čížková  600
 9.10. 2013 Petr Hejl  5.000
14.10. 2013 Vladimír Vendl  1.000
14.10. 2013 paní Došková 500
18.10. 2013 Česká zemědělská univerzita v Praze  15.000
21.10. 2013 Bořivoj a Vojtěch Klečka 2.000
24.10. 2013 Martina Horáková 1.000
25.10. 2013 výtěžek ze Suchdolského (p)osvícení,
běh a pečení pro Pernického
21.179
27.10. 2013 Hana Pivoňková 1.000
29.10. 2013 pánové Paďour a Novák 500
  4.11. 2013 Jiří Hanika 300
  6.11. 2013 Kateřina Bieglová 300
11.11. 2013 Jiří Mesický 10.000
18.11. 2013 Richard Hons 15.000
18.11. 2013 Boom Music s.r.o. 5.000
26.11. 2013 výtěžek z aukce uměleckých děl 195.900
26.11. 2013 Jana a Josef Mikešovi 7.000
27.11. 2013 Emil Rýva 2.000
27.11. 2013 Lucie Kubečková-Wenigová 5.000
28.11. 2013 Josef Mikeš 12.000
  2.12. 2013 Jiří Kašpar 500
  3.12. 2013 Karel Schwarzenberg 10.000
  6.12. 2013 Zdeňka Bezděková 1.000
  6.12. 2013 Michal Kaplan 2.500
  6.12. 2013 František Nepraš 1.500
  8.12. 2013 Karel Kuna 1.500
  9.12. 2013 Michal Holý 100
10.12. 2013 Kateřina a Marek Tiší 1.500
12.12. 2013 Martina Motlová 2.000
12.12. 2013 Miroslav Bok 3.000
12.12. 2013 Jana Krulíková 500
13.12. 2013 Oldřich Mohapl 300
17.12. 2013 Tomáš Opočenský 4.000
 Celkem  659.029