Území městské části Praha-Suchdol se týkají tři změny Z2849, Z2851, Z2860.

Mapka s vyznačením změn:

cvz 5 - mapa

prosinec 2014 – návrh zadání celoměstsky významných změn – vlna V:

Z2849 – vymezení koridoru pro tramvajovou trať Podbaba-Suchdol. 
Popis návrhu zadání změny ÚP (pdf)

Z2851 – pozemky společnosti Ekospol v Sedlci (bývalé parkoviště autobusů Dopravního podniku) – změna na obytné území. Popis návrhu zadání změny ÚP (pdf)

Z2860 – zrušení vymezení plovoucí zeleně na uzemí při ul. Bažatní a Ke kozím hřbetům na Starém Suchdole. Popis návrhu zadání změny ÚP (pdf)

Do 22. prosince 2014 může každý dle ustanovení §47 odst. 2 stavebního zákona podat připomínky k návrhu zadání změn ÚP na adresu MHMP, odbor územního plánu, Jungmannova 35, Praha 1.

Další informace jsou dostupné ve webové aplikaci “Výkresy územního plánu”.