Biokontejnery budou v mimořádném termínu přistaveny v neděli 18. listopadu
od 13 do 16 hodin
a jsou určeny pouze pro ukládání bioodpadu především ze zahrad (listí, tráva, větve, řezanka, plevel, ..)
Přistavení kontejnerů je ze 2/3 financováno z prostředků hl. města, 1/3 hradí městská část.
U každého kontejneru bude pracovník, který bude kontrolovat odkládaný odpad.

Kontejnery na bioodpad budou přistaveny na 3 stanovištích:

  • Výhledské náměstí
  • Suchdolská / Na Rybářce – u Sběrných surovin
  • K Roztokům / K Drsnici


V případě, že nebudete moci využít tyto termíny, můžete bioodpad bezplatně odevzdat
ve sběrném dvoře Pražských služeb, Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice
v pracovní den 8.30 – 18.00 hod, v sobotu 8.30 – 15.00 hod.
nebo
občané městské části Praha-Suchdol mohou odevzdat bioodpad (omezené množství) na stanovišti kontejnerů v Suchdolské ulici,
otevřeno je každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod.
V sobotu 1. prosince od 9.00 do 12.00 hod. bude stanoviště otevřeno naposledy v tomto roce.