Městská část Praha-Suchdol nabízí bezplatný přístup pro vyplnění sčítacích formulářů v elektronické podobě v rámci „Sčítání lidu, domů a bytů 2011“ na internetu z počítačů umístěných v Místní veřejné knihovně v Praze-Suchdole, Suchdolská 360, Praha-Suchdol (v areálu ZŠ M- Alše).sčítání lidu, domů a bytů 2011

Otevírací doba Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole pro vyplnění sčítacích formulářů v elektronické podobě je v období od 26.3.2011 do 14.4.2011:

pondělí  od 12.00 do 17.00 hod.
středa   od 12.00 do 17,00 hod.
pátek    od 12.00 do 17.00 hod.

Telefonické spojení do knihovny:  222 366 824
e-mail: knihovna(at)praha-suchdol.cz

POZOR: Pro elektronické vyplnění je nutné znát údaje uveené na tištěných formulářých, které jste obdrželi od sčítacích komisařů.
Podrobné pokyny k vyplnění sčítacích formulářů jsou uvedeny na informačních letácích vydaných ČSÚ a doručených do každé domácnosti.
Pokyny jsou zveřejněny na informačních stránkách ČSÚ:  www.scitani.cz
Formuláře jsou dostupné z adresy ČSÚ:  www.czso.cz