Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Kontejnery na BIO odpad

V sobotu  22. června od 9 do 12 hodin  přistaveny kontejnery na ukládání BIO odpadu (listí, tráva, větve, ...).
  • Suchdolská-Na Rybářce, vedle bývalých sběrných surovin
  • K Drsnici, vedle trafostanice u dětského hřiště
  • Výhledské náměstí, za trafostanicí
Žádáme Vás, abyste na stanovištích neukládali BIO odpad dříve, než bude přistaven kontejner. Služba je financována hl. m. Prahou. U každého kontejneru bude pracovník, který bude kontrolovat vkládaný odpad. Další termíny přistavení kontejnerů na bio odpad: v sobotu 7. září, 5. a 19. října a 2. a 16. listopadu, vždy dopoledne od 9 do 12 hodin.