Městská část Praha-Suchdol s místními spolky a organizacemi srdečně zve na tradiční svatováclavské XVIII. SUCHDOLSKÉ POSVÍCENÍ.

čtvrtek 28. září od 13 hodin nově na BRANDEJSOVĚ DVOŘE (Dvorská 1, Praha-Suchdol)

Bohatý kulturní a doprovodný program na téma „Oživujeme tradice selského dvora“.

Občerstvení od našich farmářů, suchdolské pivo JENÍK, BURČÁK tradiční kotlíková polévka, posvícenské koláče, perníky…

Vstup volný.