Městská část Praha-Suchdol vyhlásila dne 17.7.2020 výběrové řízení na volné pracovní místo – REFERENT(KA) ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ.

Lhůta pro podání přihlášek končí 3. srpna 2020 v 11 hodin. Přihlášky se podávají do podatelny úřadu.
Bližší informace sdělí: tajemnice – Ing. Jana Krulíková – tel. 222 361 417.

Vyhlášení výběrového řízení ref ŽP 

Přihláška k výběrovému řízení ref ŽP