Městská část Praha-Suchdol pořádá besedu s občany na téma ROZVOJ TRAMVAJOVÝCH TRATÍ NA SEVERU PRAHY – úterý 21. června od 18 hodin na suchdolské radnici.