Centrum Horizont zve na přednášku Andrey Kukalové – S KOŇMI DO SANTIAGA DE COMPOSTELA středa 11. září od 15 hodin. Vstupné 20 Kč.

HORIZONT – středisko Diakonie a misie CČSH

Centrum služeb pro seniory

Na Vrchmezí 8/ 231, 160 00 Praha-Suchdol

Tel.: 233 101 421, 220 921 242, email: info@centrumhorizont.cz