Městská část Praha-Suchdol a spolek Suchdol žije se zapojili do akce NOC KOSTELŮ.

Zveme návštěvníky v pátek 10. června od 18 do 21 hodin

ke kapli sv. Václava na Suchdole (ulice Ke Kozím hřbetům)

Program večera na téma Benediktini:

  • Petr Nikl  & Petr Tichý – výtvarná a hudební performance
  • SUCHDOL ZPÍVÁ – velmi smíšený suchdolský pěvecký sbor pod vedením Martina Boumy
  • Setkání s odborníky na téma benediktinská kultura, písemnictví, zahrady
  • Benediktinská polévka (nejlépe bude chutnat z vlastní misky)

Více k opravě kaple sv. Václava: https://praha-suchdol.cz/oprava-kaple-sv-vaclava/