DDM Rohová i KLUB DDM Stehlíkova nabízí během školního volna – čtvrtek 3. a pátek 4. ledna výtvarné dílny a deskové a stolní hry ve svých prostorách DDM. 

více na www.ddmsuchdol.cz