Centrum služeb pro seniory HORIZONT srdečně zve klienty i veřejnost na

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ S ODDÍLEM KOČOVNÍCI

pondělí 18. prosince od 15 hodin

 

HORIZONT – CENTRUM SLUŽEB PRO SENIORY
středisko DM CČSH
Na Vrchmezí 8/231, Praha 6 – Suchdol
Tel.: 220 921 242, 233 101 421

www.centrumhorizont.cz