5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 25. června 2015 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse.
1) Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Suchdol za rok 2014.
2) Přijetí daru od společnosti Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde společně.
3) Zpráva o činnosti Výboru pro rozvoj Suchdola.
4) Přijetí daru od společnosti Central Group a.s.
5) Žádost o dotaci z SZIF – Program rozvoje venkova na akci „Kyzlíkova stezka“.
6) Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 309,7 tis. Kč na akci „ZŠ M. Alše – Zateplení krčku budovy“.
7) Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 1.538,7 tis. Kč na akci „Zateplení ÚMČ“.
8) Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v celkové výši 688,8 tis. Kč na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha-Suchdol.
9) Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
10) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Zasedání je veřejné.
Pozvánka na jednání zastupitelstva (pdf)
2015-06-24T19:46:56+02:0025. 6. 2015|Zprávy z městské části|
5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 25. června 2015 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.

Program zasedání:
Diskuse.
1) Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Suchdol za rok 2014.
2) Přijetí daru od společnosti Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde společně.
3) Zpráva o činnosti Výboru pro rozvoj Suchdola.
4) Přijetí daru od společnosti Central Group a.s.
5) Žádost o dotaci z SZIF – Program rozvoje venkova na akci „Kyzlíkova stezka“.
6) Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 309,7 tis. Kč na akci „ZŠ M. Alše – Zateplení krčku budovy“.
7) Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 1.538,7 tis. Kč na akci „Zateplení ÚMČ“.
8) Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v celkové výši 688,8 tis. Kč na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha-Suchdol.
9) Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
10) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Zasedání je veřejné.
Pozvánka na jednání zastupitelstva (pdf)
Starosta městské části Praha-Suchdol svolává na ČTVRTEK 23. června  2011 OD 18.00 hodin 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Suchdol v 2. patře.
Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2010.
2. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol o neinvestiční dotaci hl.m. Prahy na výplatu odměn pracovníků ve školách zřizovaných MČ Praha-Suchdol, návrh rozpočtového opatření.
3. Financování  “Nástavba technického pavilonu MŠ Gagarinova”.  
4. Uvolnění finančních prostředků z účtu vedlejší hospodářské činnosti, bytové hospodářství, ve výši 800 tis. Kč do rozpočtu MČ Praha-Suchdol  na rok 2011 na rekonstrukci střechy bytového domu č.p. 942, 943, ul. U Kruhovky.
5. Poskytnutí daru Letiště Praha a.s. městské části Praha-Suchdol ve výši 913.220,- Kč na projekty  v oblasti ochrany ovzduší v rámci programu “Žijeme společně”.
6. Vyhodnocení záměru č. 12.2011 na vzájemnou směnu části pozemků parc.č. 1174/1,2,3, vše k.ú. Suchdol, ul. Májová mezi MČ Praha-Suchdol a společností Stavební podnikání s.r.o
7. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1103/8 a 2364/1, k.ú. Suchdol, ul. Za Sokolovnou, pro položení kabelového vedení 1kV ve prospěch oprávněného PREdistribuce a.s.
8. Vyjádření městské části Praha-Suchdol k posudku o vlivech paralelní RWY 06/24L Letiště Praha-Ruzyně na životní prostředí.
9. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
10. Interpelace.
Zasedání je veřejné.
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
(pozvánka s programem ke stažení – pdf)
2011-06-18T15:52:36+02:0023. 6. 2011|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru