20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná v úterý 19. června 2018 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.1) Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2017.
2) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol v roce 2018.
3) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2019.
4) Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR.
5) Navýšení rozpočtu – vrácení 100% podílu DPPO.
6) Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy posílení mezd ve školách.
7) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období.
8) Směrnice pro nakládání s osobními údaji dle GDPR.
9) Záměr na prodej pozemků pod bytovými domy č.p. 975, 976, 977.
10) Zřízení věcného břemene v ulici Ke Kozím hřbetům – plynovod.
11) Dohoda vlastníků souvisejících úseků kanalizace.
12) Připomínky MČ k návrhu Metropolitního plánu.
13) Jmenování čestných občanů městské části.
14) Suchdolské listy – jednání redakční rady.
15) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.
Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

Starosta městské části svolává na čtvrtek 13. února 2014 od 18 hodin 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol.

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. poschodí.

Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Vyhodnocení záměru č. 11.2013 na prodej pozemku parc.č. 1627/136, k.ú. Suchdol, o výměře 1600 m2 při ul. Sídlištní a U Kruhovky – výběr kupujícího.
2. Priority rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2014.
3. Rozpočet městské části Praha-Suchdol na rok 2014.
4. Rozpočtový výhled městské části Praha-Suchdol na rok 2015 a 2016.
5. Vyhlášení grantů městské části Praha-Suchdol v roce 2014.
6. Udělení čestného občanství panu Arturu Radvanskému in memoriam.
7. Záměr na prodej pozemku parc.č. 2327/6, k.ú. Suchdol o výměře 1 m2, ul. Nad Dolíky. 
8. Revitalizace vodoteče Keltů – projektová žádost OPPK.
9. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
10. Interpelace.
V Praze dne 31. ledna 2014
Program ke stažení (pdf)
Zasedání je veřejné.
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
2014-01-31T19:48:23+01:0013. 2. 2014|Zprávy z městské části|

STAROSTA  MČ PRAHA-SUCHDOL
svolává na
11. února 2010 od 18.00 hod.
20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA-SUCHDOL
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)
Program zasedání:
0. Diskuse
1. Priority rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2010.
2. Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2010.
3. Rozpočtový výhled MČ Praha-Suchdol na rok 2011 a 2012.
4. Návrh rozpočtového opatření k přečerpání položky 6212 v odd. § 6171.  
5. Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 2299/25, k.ú. Suchdol, pozemek pod garáží, o výměře 23 m2.
6. Vyhlášení záměru na prodej pozemků parc.č. 2297/7, 2300/2, 2299/34, k.ú. Suchdol do vlastnictví Společenství pro dům Ke Kladivům 968.
7. Vyhlášení záměru na prodej pozemků parc.č. 2297/6, 2300/26, 2299/33, k.ú. Suchdol do vlastnictví Společenství pro dům Sídlištní 967/26.  
8. Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2299/1, k.ú. Suchdol a parc.č. 410, k.ú. Sedlec pro uložení optického kabelu.
9. Nákup kůlny umístěné na části pozemku parc.č. 158/2, k.ú. Suchdol  od manželů Hanikových z důvodu výstavby kanalizace.
10. Změna usnesení Zastupitelstva č. 18/4/2009 ze dne 10.9. 2009 – změna termínu realizace stavby fotovoltaické elektrárny.
11. Změna usnesení Zastupitelstva č. 19/13/2009 ze dne 12.11. 2009 – změna termínu realizace prodeje pozemku parc.č. 1071/6, k.ú. Suchdol
12. Připomínky MČ k dokumentaci EIA RWY 06 R 24 L – paralelní dráha letiště.
13. Usnesení Rady za uplynulé období.
14. Interpelace.

Zasedání je veřejné.  
                          
V Praze dne  2.2. 2010                                                                

Ing. Petr Hejl
starosta MČ Praha – Suchdol
UMC P_SUCH  00346/2010

2010-02-03T23:45:20+01:0011. 2. 2010|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru