Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 17. října  2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 18. října  2014 od 8.00 hod do 14.00 hod.

Místem konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 49001, 49002, 49003, 49004 a 49005 jsou volební místnosti v budově Základní školy Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol, 1. patro. 

V druhém kole se bude rozhodovat mezi dvěma kandidáty:

  • RNDr. Václav Hampl, CSc. (KDU ČSL, SZ), který v 1. kole získal 27,12 % hlasů
  • MUDr. Zdeněk Schwarz (ODS), který v 1. kole získal 20,34% hlasů

Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním  průkazem).

Každému voliči budou vydány hlasovací lístky ve volební  místnosti.

Seznam ulic zařazených do jednotlivých volebních okrsků (pdf)  
Mapa rozdělení území do volebních okrsků (pdf)

Další informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR nalezente v sekci volby nebo na webu Ministerstva vnitra ČR:  www.mvcr.cz