13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 15. dubna 2021
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu: https://youtu.be/UXsyqVnDJIk

Program zasedání:

Diskuse.
1. Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2020.
2. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – ponechání dotací z rozpočtu z hl.m. Prahy z let minulých.
3. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – dotace z hl.m. Prahy.
4. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ – vyhodnocení záměru směny pozemků mezi MČ a TJ Sokol Suchdol – Sedlec.
5. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ – pokračování přípravy stavby.
6. Realizace přípojek kanalizace, vody a elektro na území MČ Praha-Suchdol.
7. Koncepce připojení splaškové kanalizace MČ Praha-Suchdol na ÚČOV
8. Projekt SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.
9. Opatření proti šíření koronaviru Covid-19.
10. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
11. Dopravní opatření v ulici Pod Rybníčkem
Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

Vážení spoluobčané,
k organizaci 13. jednání ZMČ přijměte prosím doporučení nechat se před jednáním zastupitelstva otestovat na covid 19.
Antigenní testy jsou jednou za tři dny hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Jak k PCR tak i k antigennímu  testu můžete využít testovací místo u vchodu do areálu ČZU na parkovišti za mastnou.
Odběry pro veřejnost zde provádí ve všední dny od 11:00 do 18:00.
Pro rychlý odběr bez čekání si můžete rezervovat termín zde: http://bit.do/suchdol