STAROSTA MČ PRAHA – SUCHDOL
svolává na 26. června 2008 od 18 hod.
11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA – SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Projednání Závěrečného účtu MČ Praha – Suchdol za rok 2007
2. Vyhlášení záměru na prodej pozemku parc.č. 1197/2 k.ú. Suchdol, ul. Internacionální
3. Vyhlášení záměru na prodej pozemků parc.č. 1225/1, 1225/2, 1225/3, k.ú. Suchdol, roh ulic Internacionální a Stehlíkova
4. Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 1146/16 a 1146/17, k.ú. Suchdol, ul. Suchdolská, spočívajícího v právu průchodu ve prospěch majitelů sousedního pozemku
5. Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2406/1 a 2414, k.ú. Suchdol, ul. Špačkova, ve prospěch Telefónica O2.
6. Usnesení Rady MČ Praha – Suchdol za uplynulé období.
7. Interpelace.

Zasedání je veřejné.

V Praze dne 17.6. 2008
Ing. Petr Hejl, starosta MČ Praha – Suchdol