Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Home » Časopis MČ
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Ze Suchdolských listů vybíráme

Suchdolské listy - logo

8. března vyšlo 1. číslo Suchdolských listů v roce 2017.


  • Redaktorem Suchdoslkých listů je od 1. 7. 2016 na základě jmenování Zastupitelstvem městské části Praha-Suchdol pan Pavel Hlavatý.
e-mail: redakce@praha-suchdol.cz
  • Statut tiskovin městské části Praha-Suchdol, který byl schválen zastupitelstvem městské části dne 14. dubna 2016 a bude uplatňován při vydávání listů od čísla 3/2016:
statut tiskovin (pdf)
  • ceník inzerce platný od 15. května 2013:
ceník (pdf)
  • formulář pro objednání inzerce ve formátu (doc):
formulář inzerce (doc)
  • formulář pro objednání inzerce ve formátu (pdf):
formulář inzerce (pdf)

 Své příspěvky, články a inzeráty můžete zasílat na e-mailovou adresu:
redakce@praha-suchdol.cz

Uzávěrka příštího čísla Suchdolských listů je v pondělí 10. dubna 2017, předpokládané vydání je v druhé polovině května 2017.

Předběžné termíny uzávěrky pro další čísla jsou 10. července a 9. října 2017.


Přehled minulých čísel Suchdolských listů ke stažení naleznete v dolní části této stránky.


Jména na pomníku

08.03.2017
Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol udělilo loni v listopadu jako projev úcty a ocenění za osobní statečnost a hrdinství čestné občanství in memoriam 22 občanům, kteří zahynuli během německé okupace v letech 1939 až 1945 a jejichž jména jsou uvedena na pomníku u základní školy M. Alše. více...

Rozpočet městské části na rok 2017

08.03.2017
Celkové příjmy a výdaje letošního rozpočtu jsou plánovány ve výši 51 mil. Kč, přičemž na příjmové straně je zapoje na částka 7,4 mil. Kč ze zůstatků peněz na účtu z minulých let. více...

Obnova rozcestníku

28.11.2016
Rozcestník, který byl obnoven 28. září letošního roku, stojí v místě křižovatek historických cest při Kamýcké, pár desítek metrů za benzinovou stanicí, resp. od bývalého zájezdního hostince Na Chumberku.více...

Suchdolská obnova

28.11.2016
Z důvodu probíhající obnovy vodovodů a výstavby kanalizace se obyvatelé Suchdola setkávali – hlavně v letošním druhém pololetí – s překopanými, obtížně průjezdnými ulicemi, těžko schůdnými chodníky, hlukem, blátem i prachem.více...

Pozor na povinnou revizi kotle do konce roku 2016

28.11.2016
Podle zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb. § 17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle § 41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016. A to i těch, které jsou nainstalovány v letošním roce. ....více...

Dva pohledy na hasiče

20.06.2016
„Ještěže máme ty hasiče. Vašíku, pojď se honem podívat!“ zaslechla jsem onehdy jednu maminku v komunitní zahradě. Suchdolští hasiči tam právě přijížděli s tatrou, aby napustili místní jezírko. A Vašík si mohl oči vykoukat. Všechny děti zahodily lopatky, kyblíky a náklaďáky a seběhly se kolem jezírka s nadšeným očekáváním nějaké akce. ....více...

Jistota u nájemného

20.06.2016
Jistota u nájemného Úprava „jistoty“ je jedna z podstatných změn, které přinesl nový občanský zákoník od roku 2014, a čemu se za dřívější právní úpravy říkalo kauce (maximální výše byla zákonem stanovena na trojnásobek měsíčního nájemného). Nyní jde o pojem jistota, upravený v § 2254 občanského zákoníku. .....více...

Alšova židle na Suchdole

27.11.2015
Restaurační zařízení v 19. století plnila, kromě pohostinských služeb, podstatně jinou úlohu než v současnosti. Optimálně vyhovovala potřebě širokých vrstev obyvatel trávit spolu volný čas. Souviselo to s rozkvětem různorodé spolkové činnosti. více...

z historie Suchdola - Jan Denk

27.11.2015
Jan Denk (* 26. 12. 1896 † 29. 4. 1953) Narodil se v Sušici staviteli a radovi města Sušice panu Raimundu Denkovi a paní Anně Denkové (rozené Fialkové), dceři sušického hoteliéra, který byl majitelem dodnes známého hotelu Fialka. více...

Chystané novinky v právních předpisech

27.11.2015
Novela zákona o dani z přidané hodnoty, bude účinná od 1. ledna 2016 a přináší zpřesněné vymezení stavebního pozemku, v jehož důsledku se bude odvádět daň i z prodeje parcel, které byly dosud od placení DPH „osvobozeny“. Novela zákona o pozemních komunikacích chystá některé dílčí změny, např. sníh a led na vozidle, jízda přes přejezd pro cyklisty, úprava provozu segwayů, povinné retroreflexní označení chodců. více...
Přehled starších příspěvků časopisu

Suchdolské listy

Časopis

vyvěšeno: 09.03.2017 Suchdolské listy -
Suchdolské listy 1/2017 vyšly 8.3.2017
vyvěšeno: 25.11.2016 Suchdolské listy - 4/2016
Suchdolské listy 04/2016 vyšly 25.11.2016
vyvěšeno: 25.08.2016 Suchdolské listy - 3/2016
Suchdolské listy 03/2016 vyšly 25.8.2016
vyvěšeno: 21.06.2016 Suchdolské listy - 02/2016
Suchdolské listy 02/2016 vyšly 20.6.2016
vyvěšeno: 25.02.2016 Suchdolské listy - 01/2016
Suchdolské listy - 01/2016, vyšly 25. února 2016
vyvěšeno: 27.11.2015 Suchdolské listy - 04/2015
Suchdolské listy - 04/2015, vyšly 27. listopadu 2015
vyvěšeno: 27.08.2015 Suchdolské listy - 03/2015
Suchdolské listy - 03/2015, vyšly 27. srpna 2015
vyvěšeno: 29.04.2015 Suchdolské listy 02/2015
Suchdolské listy - 02/2015, vyšly 29. dubna 2015
vyvěšeno: 05.02.2015 Suchdolské listy - 01/2015
Suchdolské listy - 01/2015, vyšly 4. února 2015
vyvěšeno: 27.11.2014 Suchdolské listy - 05/2014
Suchdolské listy - 05/2014, vyšly 2. prosince 2014
vyvěšeno: 10.09.2014 Suchdolské listy - 04/2014
Suchdolské listy - 04/2014, vyšly 10. září 2014
vyvěšeno: 18.06.2014 Suchdolské listy - 03/2014
Suchdolské listy - 03/2014, vyšly 18. června 2014
vyvěšeno: 14.04.2014 Suchdolské listy - 02/2014
Suchdolské listy - 02/2014, vyšly 14. dubna 2014
vyvěšeno: 04.02.2014 Suchdolské listy - 01/2014
Suchdolské listy - 01/2014, vyšly 5. února 2014
vyvěšeno: 22.11.2013 Suchdolské listy - 05/2013
Suchdolské listy - 05/2013, vyšly 22. listopadu 2013
vyvěšeno: 28.08.2013 Suchdolské listy - 04/2013
Suchdolské listy - 04/2013, vyšly 28.srpna 2013
vyvěšeno: 23.05.2013 Suchdolské listy - 03/2013
Suchdolské listy - 03/2013 - vyšly 23. května 2013
vyvěšeno: 26.03.2013 Suchdolské listy - 02/2013
Suchdolské listy - 02/2013 - vyšly 29. března 2013
vyvěšeno: 30.01.2013 Suchdolské listy - 01/2013
Suchdolské listy - 01/2013 - vyšly 30. ledna 2013
vyvěšeno: 07.12.2012 Suchdolské listy - 06/2012
Suchdolské listy - 06/2012 - mimořádné vydání, vyšly 7. prosince 2012
vyvěšeno: 16.11.2012 Suchdolské listy - 05/2012
Suchdolské listy - 05/2012 vyšly 16. listopadu 2012
vyvěšeno: 07.09.2012 Suchdolské listy - 04/2012
Suchdolské listy - 04/2012 vyšly 7. září 2012
vyvěšeno: 06.04.2012 Suchdolské listy - 02/2012
Suchdolské listy - 02/2012 vyšly 6. dubna 2012
vyvěšeno: 03.02.2012 Suchdolské listy - 01/2012
Suchdolské listy - 01/2012 vyšly 3. února 2012
vyvěšeno: 11.11.2011 Suchdolské listy - 05/2011
Suchdolské listy - 05/2011, vyšly v pátek 11.11. 2011 v 11 hodin a 11 minut
vyvěšeno: 06.09.2011 Suchdolské listy - 04/2011
Suchdolské listy - 04/2011, vyšly 6. září 2011
vyvěšeno: 06.06.2011 Suchdolské listy - 03/2011
Suchdolské listy - 03/2011, vyšly 6. června 2011
vyvěšeno: 11.04.2011 Suchdolské listy - 02/2011
Suchdolské listy - 02/2011, vyšly 11. dubna 2011
vyvěšeno: 15.02.2011 Suchdolské listy - 01/2011
Suchdolské listy - 01/2011 vyšly 15. února 2011
vyvěšeno: 03.12.2010 Suchdolské listy - 06/2010
Suchdolské listy - 06/2010, vyšly 3. prosince 2010
vyvěšeno: 22.10.2010 Suchdolské listy - 05/2010
Suchdolské listy - 05/2010, vyšly 22. října 2010
vyvěšeno: 04.09.2010 Suchdolské listy - 04/2010
Suchdolské listy - 04/2010; Přehled kandidátů k datu uzávěrky dodali redakci Suchdolských listů představitelé kandidujících stran a hnutí.
vyvěšeno: 05.06.2010 Suchdolské listy - 03/2010
Suchdolské listy - 03/2010
vyvěšeno: 01.04.2010 Suchdolské listy - 02/2010
toto číslo vyšlo 1.dubna 2010
vyvěšeno: 05.02.2010 Suchdolské listy - 01/2010
Suchdolské listy - 01/2010, první číslo suchdolského zpravodaje v roce 2010
vyvěšeno: 11.12.2009 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 6/2009
toto číslo vyšlo 11. prosince 2009
vyvěšeno: 14.10.2009 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 5/2009
toto číslo vyšlo 14. října 2009
vyvěšeno: 04.09.2009 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 4/2009
toto číslo vyšlo 4. září 2009
vyvěšeno: 11.06.2009 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 3/2009
toto číslo vyšlo 11. června 2009
vyvěšeno: 06.04.2009 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 2/2009
toto číslo vyšlo 6. dubna 2009
vyvěšeno: 06.02.2009 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 1/2009
toto číslo vyšlo 6. února 2009
vyvěšeno: 07.12.2008 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 6/2008
toto číslo vyšlo 7. prosince 2008
vyvěšeno: 20.10.2008 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 5/2008
toto číslo vyšlo 20. října 2008
vyvěšeno: 10.09.2008 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 4/2008
toto číslo vyšlo 10. září 2008
vyvěšeno: 05.06.2008 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 3/2008
toto číslo vyšlo 5. června 2008
vyvěšeno: 11.04.2008 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 2/2008
toto číslo vyšlo 10. dubna 2008
vyvěšeno: 17.02.2008 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 1/2008
toto číslo vyšlo 15. února 2008
vyvěšeno: 30.11.2007 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 6/2007
toto číslo vyšlo 30.listopadu
vyvěšeno: 18.10.2007 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 5/2007
toto číslo vyšlo 18. října 2007
vyvěšeno: 08.06.2007 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 3/2007
toto číslo vyšlo 8. června 2007
vyvěšeno: 05.05.2007 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 2/2007
toto číslo vyšlo v květnu 2007
vyvěšeno: 03.02.2007 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 1/2007
toto číslo vyšlo v únoru 2007
vyvěšeno: 20.09.1997 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce - 02/1997
toto číslo vyšlo v září 1997
vyvěšeno: 15.01.1997 Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce - 01/1997
toto číslo vyšlo v lednu 1997

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje