Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Volby
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.praha-suchdol.cz


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Volby 2017

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb  
Termín voleb prvního kola: 20.-21. říjen 2017
Umístění volebních místností / sídlo volebních okrsků: budova ZŠ M. Alše
Suchdolská ul. 360
Počet volebních okrsků: 5
Čísla volebních okrsků 49001, 49002, 49003,
49004, 49005
Minimální počet členů v každé okrskové volební komisi 6
   
Seznam ulic zařazených do jednotlivých volebních okrsků (pdf)  
Mapa rozdělení území do volebních okrsků (pdf)  

  
Plakátovací polochy nebudou městskou částí vyhrazeny

   
Volební aplikace - kandidátní listiny, volební místnosti v Praze
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************

Výsledky hlasování v Praze-Suchdole

 

Okrsky

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

celkem

zpr.

v %

5

5

100,00

4 635

3 413

73,64

3 410

3 393

99,50

 

Volební strana

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v %

1

Občanská demokratická strana

510

15,03

2

Řád národa - Vlastenecká unie

3

0,08

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

1

0,02

4

Česká str.sociálně demokrat.

147

4,33

5

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

4

0,11

6

Radostné Česko

4

0,11

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

434

12,79

8

Komunistická str.Čech a Moravy

145

4,27

9

Strana zelených

83

2,44

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

12

0,35

11

Společ.proti výst.v Prok.údolí

0

0,00

12

Strana svobodných občanů

64

1,88

13

Blok proti islam.-Obran.domova

1

0,02

14

Občanská demokratická aliance

3

0,08

15

Česká pirátská strana

537

15,82

16

OBČANÉ 2011-SPRAVEDL. PRO LIDI

0

0,00

17

Unie H.A.V.E.L.

0

0,00

19

Referendum o Evropské unii

1

0,02

20

TOP 09

414

12,20

21

ANO 2011

655

19,30

22

Dobrá volba 2016

0

0,00

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

0

0,00

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

165

4,86

25

Česká strana národně sociální

2

0,05

26

REALISTÉ

28

0,82

27

SPORTOVCI

5

0,14

28

Dělnic.str.sociální spravedl.

2

0,05

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

166

4,89

30

Strana Práv Občanů

7

0,20

 

Další podrobné výsledky jsou na serveru www.volby.cz

 

*******************************

Postup přijímání žádostí o voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Voličem je v těchto volbách státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let (dle § 1 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění).

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Úřad městské části Praha-Suchdol na jeho žádost voličský průkaz – dle § 6a zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů.

Podání žádosti o voličský průkaz musí být doručena Úřadu městské části Praha-Suchdol (odboru vnitřních věcí - podatelna) některým z níže uvedených způsobů:

  • v listinné podobě - s úředně ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID: 95ibzi3) nejpozději do 13.10. 2017 do 16 hodin
  • osobně – o ústně podané žádosti sepíše úředník (po prokázání totožnosti voličem) úřední záznam, osobně lze žádat nejdéle do 18.10.2017 do 16 hodin.

 
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu:  Vzor žádosti o voličský průkaz (doc)

Vydávání voličských průkazů
Voličské průkazy se začnou vydávat od 5.10.2017 – tj. předávat osobně voliči nebo zplnomocněnému zástupci anebo se budou voliči zasílat na adresu uvedenou v žádosti.
Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu:  Vzor plné moci (doc)
 
Poplatky:
Úřední ověření podpisů na žádosti i plné moci  je podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v pl. znění  osvobozeno od správního poplatku.
 

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje